Systemair får stororder i Danmark

september 9, 2013, 14:00
Regulatory information

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har valts ut av CMT (Copenhagen Metro Team) som leverantör av tunnelfläktar och övrig utrustning för säkerhetsventilation för den nya tunnelbanelinjen i Köpenhamn, Cityringen. Totalt ordervärde cirka 4,5 miljoner euro.

Den danska huvudstaden, som har ett av de mest avancerade systemen för kollektivtrafik i hela Europa, genomför för närvande "Projekt Cityringen", som kommer att utveckla den nya ringen i mitten av staden. Denna nya linje kommer att täcka stora områden av Köpenhamn, inklusive det danska parlamentet, Centralstationen, Stadshuset, inklusive befintliga större pendeltågs- och tunnelbanestationer.

En ny linje kommer att bestå av en dubbeltunnel med en längd på 17,4 km, med 17 nya stationer 30 meter under marknivå. Linjen är helt automatiserad och kommer att köras 24 timmar om dygnet, med minsta intervall mellan tågen på bara 100 sekunder och kommer att säkerställa rörligheten på 130 miljoner passagerare per år.

Systemair kommer att leverera fläktar för säkerhetsventilation, brandspjäll, ljuddämpare och styrsystem till ett totalt belopp av cirka 4,5 miljoner euro.

"Det här är den största ordern vi har fått inom tunnelventilation. Den bevisar att vi har förmågan att leverera stora och komplexa projekt ", säger Gerald Engström, koncernchef för Systemair.

"Projektet är mycket tekniskt utmanande på grund av dess komplexitet och betydelse. Detta bekräftar också vårt genombrott på den europeiska marknaden för våra infrastrukturfläktar", säger Kurt Maurer, produktchef fläktar, för Systemair.

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, koncernchef, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Kurt Maurer, produktchef fläktar, + 49 170 226 49 33

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 44 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 4,55 miljarder kronor räkenskapsåret 2012/13 och har för närvarande cirka 4 100 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.