Förändringar i Systemairs koncernledning

januari 20, 2014, 14:00
Regulatory information

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har genomfört följande förändringar i koncernledningen.

Fredrik Andersson, är anställd som ny Marknadsdirektör och kommer att ingå i koncernledningen. Fredrik som är 47 år har en gedigen erfarenhet från ventilationsbranschen, bland annat som exportchef och rysslandschef för Systemair och senast som VD för Fläkt Woods i Ryssland. Fredrik har en magisterexamen i internationell ekonomi med ryska och tyska från Uppsala Universitet. Han ersätter Svein Nilsen som går i pension efter 32 år inom bolaget.

Anders Ulff, är utsedd till ny CFO och ingår sedan tidigare i koncernledningen. Anders efterträder Glen Nilsson som kommer att gå i pension under våren.

I samband med detta minskas koncernledningen till att omfatta sex personer. Det innebär att Jonas Valentin lämnar koncernledningen och övergår till att ingå i koncernens operativa ledningsgrupp.

Koncernledningens sammansättning efter dessa förändringar är enligt följande:
Gerald Engström, Koncernchef
Anders Ulff, CFO
Fredrik Andersson, Marknadsdirektör
Roland Kasper, Marknadsdirektör Produkter
Mats Lund, Produktionsdirektör
Kurt Maurer, VD Systemair GmbH, Tyskland

"Jag vill rikta ett stort tack till Svein Nilsen och Glen Nilsson. De har bidragit med ett starkt och engagerat ledarskap samt som medlemmar av koncernledningen medverkat till Systemairs framgångar", säger Gerald Engström, koncernchef för Systemair.

För ytterligare information kontakta:
Lars Hansson, styrelseordförande, +46 70 895 90 02
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Anders Ulff, CFO, +46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 20 januari 2014 kl 14.00. 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 45 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 4,55 miljarder kronor räkenskapsåret 2012/13 och har för närvarande cirka 4 150 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

 

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.