Incentive program för ledande befattningshavare hos Systemair

oktober 27, 2014, 13:00
Regulatory information

Systemair AB's (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) huvudägare Färna Invest AB, som ägs av koncernchefen Gerald Engström, ställer ut 520 000 köpoptioner avseende Systemairaktier till 19 personer i ledande befattningar.

Programmet löper över tre år från och med 24 oktober 2014. Någon utspädningseffekt eller kostnad uppkommer inte för Systemair AB, eftersom att det är Färna Invest AB som ställer ut optionerna.

Samtliga medarbetare som fått erbjudandet har tackat ja.

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 45 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 5,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2013/14 och har för närvarande cirka 4 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.