Institutioner förvärvar Systemairs aktier i Lindab

mars 3, 2014, 10:22
Regulatory information

Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) förvärvade under 2012 aktier i Lindab AB (publ). Aktieposten uppgår till 9 150 000 aktier, motsvarande 11,2 procent av antalet aktier och röster i Lindab.

En begränsad grupp av institutionella placerare har nu förvärvat hela aktieposten och därefter har Systemair inget aktieinnehav i Lindab. Aktierna såldes till en kurs om 72 kr, motsvarande 30 dagars volymviktat pris.

I en kommentar till affären säger Gerald Engström, Systemairs VD och Koncernchef:

"Vi har tillsammans med andra ägare genomfört förändringar i bolagets styrelse och ledning som har varit till nytta för Lindabs utveckling. I Lindabs senaste bokslutskommuniké framgår att bolaget utvecklas positivt. För Systemairs och dess aktieägare framstår det som rationellt att när ett tillfälle ges som är bra för Lindab och för Systemair lämna ägarskapet vidare och använda den influtna likviden för att ytterligare utveckla rörelsen i Systemair."

"Privat äger jag 800 000 aktier i Lindab, som jag avser att behålla. Får jag valberedningens och aktieägarnas förtroende fortsätter jag gärna som styrelseledamot i Lindab."

Systemair gör en realisationsvinst om cirka 250 mkr vid försäljningen av aktierna.

Erik Penser Bankaktiebolag har varit rådgivare till Systemair vid affärens genomförande.

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, +46 222 440 01, + 46 70 519 00 01
Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB själv valt att offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om värdepappershandel och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument. Informationen publicerades kl. 10:20(CET) den 3 mars 2014.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 45 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 4,55 miljarder kronor räkenskapsåret 2012/13 och har för närvarande cirka 4 150 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.