Systemair AB bokslutskommuniké 2013/14 - Fortsatt organisk tillväxt

juni 11, 2014, 08:00
Regulatory information

Fjärde kvartalet, februari 2014 - april 2014

 • Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 1 259 Mkr (1 124).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 25 Mkr (36).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 2,0 procent (3,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 267* Mkr (24).
 • Resultat per aktie uppgick till 5,14* kr (0,46).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -50 Mkr (15).

Helåret, maj 2013 - april 2014

 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 5 296 Mkr (4 551).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 317 Mkr (365).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 6,0 procent (8,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 439* Mkr (241).
 • Resultat per aktie uppgick till 8,44* kr (4,63).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 249 Mkr (344).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kr (1,50) per aktie samt en extra utdelning om 1,50 kr, totalt 3,00 kr per aktie.

* Inkluderar realisationsvinst om 246 Mkr avseende försäljningen av aktierna i Lindab

Gerald Engström, koncernchef kommenterar:
"Vi har fortsatt organisk tillväxt för det 17:e kvartalet i rad, även om det var knappt den här gången, 2,4 %. Resultatet är lägre än förväntat även om vårt fjärde kvartal normalt är vårt svagaste. Den fortsatta omstruktureringen av Menergas produktion och säljbolag har påverkat resultatet negativt för perioden. Aktierna i Lindab såldes under kvartalet med en realisationsvinst om 246 Mkr vilket trots allt innebär att vi det här året gör vårt starkaste nettoresultat genom tiderna."

En telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 CET den 11 juni 2014. Rapporten presenteras av Gerald Engström, CEO, samt Anders Ulff, CFO. En presentation med intervju av Gerald Engström publiceras samtidigt på webbplatsen. För att delta i telefonkonferensen, ring +46 (0)8 5052 0110 och uppge kod 945336 några minuter före start.
Presentationen publiceras på www.systemair.com

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen i denna delårsrapport är sådan som Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 11 juni 2014 kl 08.00.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 45 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 5,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2013/14 och har för närvarande cirka 4 250 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.