Systemair AB delårsrapport Q1 2014/15 - Fortsatt tillväxt och förbättrat resultat

augusti 28, 2014, 13:00
Regulatory information

Första kvartalet, maj - juli 2014

  • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 1 394 Mkr (1 325).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 111 Mkr (102).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 8,0 procent (7,7).
  • Resultat efter skatt ökade till 120 Mkr (59).
  • Resultat per aktie uppgick till 2,31 kr (1,14).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 88 Mkr (69).

Gerald Engström, koncernchef kommenterar:
"Under vårt första kvartal uppnådde vi en rörelsemarginal på 8,0 procent jämfört med 7,7 procent året innan. Vi hade även fortsatt organisk tillväxt som uppgick till 2 procent. Under kvartalet har vi arbetat intensivt med nyförvärvade bolag. Vi är nöjda med att, trots en relativt svag marknad, kunna öka både marginal och omsättning."

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i denna delårsrapport är sådan som Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 28 augusti 2014 kl 13.00.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 45 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 5,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2013/14 och har för närvarande cirka 4 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.