Systemair AB delårsrapport Q2 2014/15 - Fortsatt tillväxt för 19:e kvartalet i rad

november 27, 2014, 08:00
Regulatory information

Andra kvartalet, augusti - oktober 2014

 • Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 1 554 Mkr (1 414).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 156 Mkr (142).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 10,1 procent (10,0).
 • Resultat efter skatt ökade till 117 Mkr (93).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,24 kr (1,78).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 90 Mkr (130).

Första halvåret, maj - oktober 2014

 • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 2 948 Mkr (2 739).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 268 Mkr (244).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 9,1 procent (8,9).
 • Resultat efter skatt ökade till 237 Mkr (152).
 • Resultat per aktie uppgick till 4,55 kr (2,92).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 177 Mkr (199).

Gerald Engström, koncernchef kommenterar:
"Under andra kvartalet uppnådde vi en rörelsemarginal på 10,1 procent jämfört med 10,0 procent året innan.  Vi hade en omsättningstillväxt på 10 procent och en organisk tillväxt på 2 procent. Vi är nöjda med att kunna visa fortsatt organisk tillväxt med tanke på att omsättningen på den viktiga ryska marknaden minskade med 27 %."

En telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 CET den 27 november 2014. Rapporten presenteras av Gerald Engström, CEO, samt Anders Ulff, CFO. En presentation med intervju av Gerald Engström publiceras samtidigt på webbplatsen.  För att delta i telefonkonferensen Ring +46 (0)8 5052 0110 och uppge kod 949886 några minuter före start. Presentationen publiceras på www.systemair.com

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i denna delårsrapport är sådan som Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 27 november 2014 kl 08.00.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 45 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 5,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2013/14 och har för närvarande cirka 4 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.