Systemair AB delårsrapport Q3 - Organisk tillväxt trots svag marknad

mars 6, 2014, 08:00
Regulatory information

Tredje kvartalet, november 2013 - januari 2014

 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 1 298 Mkr (1 121). 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 48 Mkr (90). 
 • Rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent (8,0).  
 • Resultat efter skatt uppgick till 20 Mkr (55). 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,38 kr (1,06). 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 99 Mkr (125). 

Nio månader, maj 2013 - januari 2014

 • Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 4 037 Mkr (3 427). 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 292 Mkr (329). 
 • Rörelsemarginalen uppgick till 7,2 procent (9,6).  
 • Resultat efter skatt minskade till 172 Mkr (217). 
 • Resultat per aktie uppgick till 3,30 kr (4,18). 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 298 Mkr (328). 

Gerald Engström, koncernchef kommenterar:

"Vi har fortsatt en organisk tillväxt för det 16:e kvartalet i rad. Perioden har dock varit betydligt svagare än förväntat. Omstruktureringen av det nyförvärvade Menerga och deras säljbolag har påverkat resultatet negativt för perioden. På den betydelsefulla ryska marknaden har också lönsamheten varit lägre än föregående år. Fricos försäljning av värmeprodukter har påverkats negativt av den milda vintern. Svagare valutor i framför allt Norge, Ryssland, Turkiet och Indien har påverkat både omsättning och resultat."

En telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 CET den 6 mars 2014. Rapporten presenteras av Gerald Engström, CEO, samt Anders Ulff, CFO. För att delta i telefonkonferensen Ring +46 (0)8 5052 0110 och uppge kod 942180 fem minuter före start. Presentationen publiceras på www.systemair.com

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i denna delårsrapport är sådan som Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 6 mars 2014 kl 08.00.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 45 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 4,55 miljarder kronor räkenskapsåret 2012/13 och har för närvarande cirka 4 150 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.