Systemair får genombrottsorder i Indien

juni 4, 2014, 08:00
Regulatory information

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har valts ut av DMRC (Delhi Metro Rail Corporation) som leverantör av tunnelfläktar till utbyggnaden av tunnelbanan i Delhi. Totalt ordervärde cirka 1,1 miljoner euro.

Den indiska regeringen har godkänt utbyggnad av tunnelbanan i Delhi vilket innebär ytterligare 103 km tunnelbana med 69 stationer som planeras att vara klar under 2016. Efter detta kommer invånarna att få ett betydligt större tunnelbanesystem som samtidigt ger en bättre trafiksituation i Delhi.

Systemair kommer att leverera fläktar för tunnel- och säkerhetsventilation till ett totalt belopp av cirka 1,1 miljoner euro.

"Detta är en viktig order som stärker vår position som leverantör inom stora och tekniskt komplexa projekt i Indien.", säger Gerald Engström, koncernchef för Systemair.

"Marknaden har också stora förhoppningar på den nya indiska regeringen. Den förväntas infria sina löften om stora investeringar i infrastruktur de närmaste åren.", avslutar Gerald Engström.

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, koncernchef, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Kurt Maurer, produktchef fläktar, + 49 170 226 49 33
Asokdas M D, vd Systemair India +91 9611 131 223


Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 45 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 4,55 miljarder kronor räkenskapsåret 2012/13 och har för närvarande cirka 4 150 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.