Systemair förvärvar Airwell i Frankrike

juli 16, 2014, 08:00
Regulatory information

Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har träffat avtal att ta över tillgångarna i Airwell, en fransk tillverkare av luftkonditioneringsprodukter för den kommersiella marknaden. Tillträde sker den 16 juli.

I köpet ingår varumärken, produkträttigheter, säljorganisation samt produktionsanläggningen i Tillières cirka 10 mil väster om Paris. Produktionsanläggningen omfattar 36 000m2 med 150 anställda. Totalt antal anställda inklusive säljorganisationen är 207 personer. Beräknad årsomsättning uppgår till 35 miljoner euro.

"Vi är mycket nöjda med förvärvet som gör att vi nu får ett komplett produktsortiment inom luftkonditionering för kommersiell marknad", säger Systemairs koncernchef Gerald Engström.

"Vi förvärvade Airwells italienska produktion av kylmaskiner för tre år sedan och verksamheterna kompletterar varandra. Med hjälp av våra säljbolag i 45 länder kan vi öka vår omsättning inom produktområdet betydligt.", avslutar Gerald Engström.

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09
Jonas Valentin, VD Frico AB, +46 31 336 86 04, +46 705 36 86 04

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 45 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 5,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2013/14 och har för närvarande cirka 4 250 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.