Systemair förvärvar säljbolag i Schweiz och Tyskland

februari 4, 2014, 10:00
Regulatory information

Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) förvärvar Menerga AG i Schweiz samt säljbolag i norra Tyskland som är återförsäljare för Menergas produkter.

Menerga AG som säljer och utför service på Menergas produkter omsatte under 2013 ca SEK 50 miljoner och har för närvarande 15 anställda. Under januari 2014 har Systemair även tagit över Menergas säljbolag i Hamburg, Hannover och Berlin i norra Tyskland.

"Schweiz är en viktig marknad för Menerga och vi ser synergier med vårt nuvarande säljbolag i Schweiz.", säger Gerald Engström, koncernchef för Systemair.

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, +46 222 440 01, + 46 70 519 00 01
Anders Ulff, CFO, +46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com
  

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 45 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 4,55 miljarder kronor räkenskapsåret 2012/13 och har för närvarande cirka 4 150 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.