Systemairs rapport för det andra kvartalet presenteras den 27 november

november 24, 2014, 09:30
Regulatory information

Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) delårsrapport för räkenskapsåret 2014/15 kommer att offentliggöras kl 08:00 CET den 27 november 2014.

En telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 CET den 27 november 2014. Rapporten presenteras av Gerald Engström, CEO, samt Anders Ulff, CFO. En presentation med intervju av Gerald Engström publiceras samtidigt på webbplatsen.

För att delta i telefonkonferensen:
Ring +46 (0)8 5052 0110 och uppge kod 949886 några minuter före start.
Presentationen publiceras på www.systemair.com

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Anders Ulff, CFO +46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 45 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 4,55 miljarder kronor räkenskapsåret 2012/13 och har för närvarande cirka 4 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.