Ny VD och koncernchef för Systemair

juni 29, 2015, 08:00

Styrelsen för Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har utsett Roland Kasper till ny VD för Systemair AB med tillträde vid årsstämman den 27 augusti 2015. Gerald Engström föreslås av valberedningen att väljas till styrelseordförande.

Roland Kasper, 45 år, började på Systemair 2007, medlem av koncernledningen sedan 2011 och marknadsdirektör med ansvar för produktsortimentet. Roland är även styrelseledamot i många av Systemairs dotterbolag.   

Roland är Dipl. Ing. i Energi och Värmeteknik från Fachhochschule Giessen, Tyskland och har tidigare varit produktansvarig på FläktWoods Group och på ABB Ventilation Products GmbH samt försäljningsansvarig för luftdon och kylbafflar på ABB Ventilation Products AB.

"Jag är mycket nöjd med rekryteringen av Roland Kasper som VD för Systemair. Roland har lång erfarenhet från ventilationsbranschen och känner Systemair och branschen väl. Jag och resten av styrelsen är övertygad om att Roland är rätt person att ta över ansvaret som VD för Systemair. För egen del avser jag att fortsatt vara operativ inom förvärvsfrågor och investerarrelationer", säger Gerald Engström, nuvarande VD och koncernchef för Systemair AB.

"Jag är mycket glad, stolt och samtidigt väldigt ödmjuk inför uppgiften att ta över efter Gerald Engström. Systemair är ett ledande bolag inom ventilationsbranschen. Vi kommer att vidhålla vår strategi att växa internationellt genom fortsatt utveckling av energieffektiva produkter, genomtänkt marknadsbearbetning via våra säljbolag i 45 länder samt förvärv.", säger Roland Kasper.

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Roland Kasper, VP Marketing - Products, +46 730 94 40 13
Lars Hansson, styrelseordförande, +46 70 895 90 02

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 29 juni 2015 kl 08.00.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 45 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 5,9 miljarder kronor räkenskapsåret 2014/15 och har för närvarande cirka 4 600 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.