Systemair AB bokslutskommuniké 2014/15 - God organisk tillväxt

juni 11, 2015, 08:00
Regulatory information

Fjärde kvartalet, februari 2015 - april

 • Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 1 502 Mkr (1 259).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 55 Mkr (25).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent (2,0).
 • Resultat efter skatt ökade till 29 Mkr (21*).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,56 kr (0,42*).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 Mkr  (-50).

Helåret, maj 2014 - april 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 5 882 Mkr (5 296).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 377 Mkr (317).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 6,4 procent (6,0).
 • Resultat efter skatt ökade till 310 Mkr (193*).
 • Resultat per aktie uppgick till 5,96 kr (3,71*).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 241 Mkr (249).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kr (3,00**) per aktie.
  * Exklusive realisationsvinst om 246 Mkr avseende försäljningen av aktierna i Lindab
  ** Inklusive en extra utdelning om 1,50 kr avseende försäljningen av aktierna i Lindab

Gerald Engström, VD & koncernchef kommenterar:
"Året avslutades starkt med en organisk tillväxt om 8 procent. Resultatet är lägre än förväntat även om vårt fjärde kvartal normalt är vårt svagaste. Vi hade fortsatta kostnader för omstrukturering av Menergas produktion och säljbolag samt för vår italienska produktion av kylmaskiner. Den ryska marknaden har varit fortsatt svag. Trots det är vi nöjda med att uppvisa en positiv resultatutveckling jämfört med förra året."

En telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 CET den 11 juni 2015. Rapporten presenteras av Gerald Engström, CEO, samt Anders Ulff, CFO. För att delta i telefonkonferensen ring +46 (0)8 5052 0110 och uppge kod 953671 några minuter före start. Presentationen publiceras på www.systemair.com

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i denna delårsrapport är sådan som Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 11 juni 2015 kl 08.00.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 45 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 5,9 miljarder kronor räkenskapsåret 2014/15 och har för närvarande cirka 4 600 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.