Systemair AB delårsrapport Q1 2015/16 - Fortsatt organisk tillväxt

augusti 27, 2015, 13:00
Regulatory information

Första kvartalet, maj - juli 2015

  • Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 1 563 Mkr (1 394).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 117 Mkr (111).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 7,5 procent (8,0).
  • Resultat efter skatt minskade till 81 Mkr (120).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,55 kr (2,31).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 49 Mkr (88).

Gerald Engström, VD & koncernchef kommenterar:
"Under vårt första kvartal uppnådde vi en tillväxt om 12 procent. Vi hade även fortsatt organisk tillväxt, för tjugoandra kvartalet i rad, som denna gång uppgick till 4 procent. Med undantag för Ryssland så var försäljningsutvecklingen bra på många marknader. Rörelsemarginalen uppgick till 7,5 procent och har påverkats av minskade volymer i Ryssland. Vi är dock nöjda med att se positiva effekter av omstruktureringsarbetet i några av de nyförvärvade bolagen. Det här är mitt sista kvartal som koncernchef och jag är övertygad om att Systemair kommer att fortsätta att utvecklas starkt under Roland Kaspers ledning."

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i denna delårsrapport är sådan som Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 27 augusti 2015 kl 13.00.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 45 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 5,9 miljarder kronor räkenskapsåret 2014/15 och har för närvarande cirka 4 600 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.