Systemair AB delårsrapport Q2 2015/16 - Fortsatt tillväxt

november 26, 2015, 08:00
Regulatory information

Andra kvartalet, augusti - oktober 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 1 624 Mkr (1 554)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 134 Mkr (156)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 8,3 procent (10,1)
 • Resultat efter skatt minskade till 86 Mkr (117)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,65 kr (2,24)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 122 Mkr (90)

Första halvåret, maj - oktober 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 3 188 Mkr (2 948)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 252 Mkr (268)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 7,9 procent (9,1)
 • Resultat efter skatt minskade till 166 Mkr (237)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,20 kr (4,55)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 171 Mkr (177)

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:
"Det här är mitt första kvartal som koncernchef för Systemair. Andra kvartalet är normalt sett vår starkaste period, men en relativt svag marknad i flera länder resulterar i en tillväxt om 5 procent och försämrad lönsamhet. Vi kan trots allt fortsatt uppvisa organisk tillväxt, för tjugotredje kvartalet i rad, som uppgick till 3,6 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 8,3 procent och har påverkats negativt av bland annat minskade volymer i Ryssland. Ett antal aktiviteter och omstruktureringar pågår för att förbättra resultatet."

En telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 CET den 26 november 2015. Rapporten presenteras av Roland Kasper, CEO, samt Anders Ulff, CFO. För att delta i telefonkonferensen ring +46 (0)8 5052 0110 och uppge kod 956417 några minuter före start. Presentationen publiceras på www.systemair.com

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13
Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i denna delårsrapport är sådan som Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 26 november 2015 kl 08.00.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 47 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 5,9 miljarder kronor räkenskapsåret 2014/15 och har för närvarande cirka 4 700 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.