Systemair AB delårsrapport Q3 2014/15 - Fortsatt tillväxt för 20:e kvartalet i rad

mars 5, 2015, 08:00
Regulatory information

Tredje kvartalet, november 2014 - januari 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 1 432 Mkr (1 298).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 54 Mkr (49).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 3,8 procent (3,7).
 • Resultat efter skatt ökade till 44 Mkr (20).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,84 kr (0,38).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 77 Mkr (99).

Nio månader, maj 2014 - januari 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 8,5 procent till 4 380 Mkr (4 037).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 322 Mkr (292).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 7,3 procent (7,2).
 • Resultat efter skatt ökade till 281 Mkr (172).
 • Resultat per aktie uppgick till 5,39 kr (3,30).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 254 Mkr (298).

Gerald Engström, koncernchef kommenterar:
"Under tredje kvartalet uppnådde vi en rörelsemarginal på 3,8 procent jämfört med 3,7 procent året innan. Vi hade en omsättningsökning på 10 procent varav organiskt 2 procent. Vi är nöjda med att kunna visa fortsatt organisk tillväxt med tanke på att omsättningen på den viktiga ryska marknaden minskade med 27 procent även under detta kvartal. Vårt resultat efter skatt mer än fördubblades till 43,7 Mkr (19,6)."

En telefonkonferens arrangeras kl. 9:30 CET den 5 mars 2015. Rapporten presenteras av Gerald Engström, CEO, samt Anders Ulff, CFO. För att delta i telefonkonferensen ring +46 (0)8 5052 0110 och uppge kod 951752 några minuter före start. Presentationen publiceras på www.systemair.com

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i denna delårsrapport är sådan som Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 5 mars 2015 kl 08.00.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 45 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 5,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2013/14 och har för närvarande cirka 4 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.