Systemair delar upp verksamheten i Sverige

maj 4, 2015, 13:00
Regulatory information

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har beslutat att dela upp den svenska verksamheten i två bolag.

Systemair har fortsatt sin tillväxt vilket har lett fram till ett behov av att dela upp den svenska verksamheten i två bolag. Det noterade bolaget Systemair AB renodlas till holdingbolag med koncernstab och koncernfunktioner. Det nybildade bolaget Systemair Sverige AB kommer att bedriva produktions- och försäljningsverksamheten i Sverige.

VD för det noterade bolaget Systemair AB blir koncernchefen Gerald Engström. VD för Systemair Sverige AB blir Pär Johansson.

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Pär Johansson, VD Systemair Sverige AB, +46 222 42605, +46 70 323 40 19
Anders Ulff, CFO, +46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 4 maj 2015 kl 13:00.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 45 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 4,55 miljarder kronor räkenskapsåret 2012/13 och har för närvarande cirka 4 150 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.