Systemair förvärvar säljbolag för Vitryssland och Kaliningrad

september 28, 2015, 08:00
Regulatory information

Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) förvärvar Alitis som representerar Systemair i Vitryssland och Kaliningrad.

Alitis, som marknadsför och säljer Systemairs produkter i Vitryssland och Kaliningrad, uppnådde en försäljning om 5,5 miljoner EUR under 2014. Totalt antal anställda uppgår till 15 personer varav huvuddelen är baserade i Minsk. "Särskilt Vitryssland, men även Kaliningrad, är intressanta marknader för oss och förvärven av våra lokala distributörer stärker Systemairs marknadsnärvaro", säger Fredrik Andersson, marknadsdirektör för Systemair.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Andersson, marknadsdirektör, +46 70 628 40 40
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13
Gerald Engström, Styrelseordförande, +46 222 440 01, + 46 70 519 00 01

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 47 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 5,9 miljarder kronor räkenskapsåret 2014/15 och har för närvarande cirka 4 600 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.