Systemair satsar i Kina

januari 8, 2015, 12:30
Regulatory information

Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har tecknat hyresavtal för en industribyggnad i Wujiang för produktion av kommersiella luftbehandlingsaggregat för den kinesiska marknaden.

Fabriken omfattar 8 400 m2 varav 1 400m2 avser kontor och produktutställning och är belägen i Wujiang Industrial Park i Suzhou, ca 10 mil väster om Shanghai. Industribyggnaden är färdigställd och produktion av luftbehandligaggregat beräknas att starta under våren 2015.

"Vi ser goda möjligheter att utöka vår marknadsandel på den kinesiska marknaden med lokalt producerade högkvalitativa ventilationsaggregat. Marknaden visar redan stort intresse för våra produkter och vår erfarenhet är att en lokal produktion ger goda möjligheter till merförsäljning av hela produktsortimentet.", säger Systemairs koncernchef Gerald Engström.

"Fabriken kommer att tillverka produkter för i huvudsak den kinesiska marknaden men på sikt även leverera till de omgivande länderna i Sydostasien" fortsätter Gerald Engström.

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09
Mats Lund, Produktionsdirektör, +46 70 516 12 99

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

 


Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 45 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 5,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2013/14 och har för närvarande cirka 4 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.