Systemair utökar koncernledningen

maj 6, 2015, 08:00
Regulatory information

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) utökar koncernledningen med försäljningsdirektör Olle Glassel.

Olle Glassel är 49 år och har arbetat på Systemair sedan 2002. Han är idag ansvarig för försäljningen i Västeuropa med undantag för tysktalande länder och medlem i ett flertal av våra dotterbolags styrelser. Han ansvarar även för Systemairs säljstrategiutveckling och interna utbildningar inom försäljning och ledarskap.

Olle är ventilationsingenjör och diplomerad marknadsekonom. Han har tidigare varit VD för Systemair Ltd i Storbritannien samt säljchef för Systemair i Sverige.

För ytterligare information kontakta:
Lars Hansson, styrelseordförande, +46 70 895 90 02
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Anders Ulff, CFO, +46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 6 maj 2015 kl 08.00.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 45 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 4,55 miljarder kronor räkenskapsåret 2012/13 och har för närvarande cirka 4 150 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.