Ledningsförändring på Systemair

november 29, 2016, 09:00
Regulatory information

Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) genomför förändringar i koncernledningen.

Ulrika Molander, Produktionsdirektör, blir medlem av Systemairs koncernledning med start 1 december, 2016.

"Ulrika har arbetat för Systemair sedan februari 2016 och har visat sig vara en stor tillgång för Systemair. Med sin erfarenhet kommer Ulrika att spela en viktig roll för vår fortsatta utveckling. Ulrika kan med sin kompetens inom produktionsområdet bidra i vår fortsatta strävan att kontinuerligt effektivisera och öka lönsamheten inom företaget. Vi välkomnar Ulrika som ny medlem i koncernledningen." säger Roland Kasper, VD Systemair.

Ulrika började på Systemair AB den 23 februari och är ansvarig för produktionsområdet inom Systemair. Vidare har Ulrika också det övergripande ansvaret för kvalitet, miljö och logistik inom gruppen. Ulrika har lång erfarenhet av att arbeta med produktionsrelaterade frågor. Hon kommer närmast från BDX företagen AB där hon har varit VD. Ulrika har tidigare arbetat vid Sapa profiler AB under 15 år där hon bl. a har varit planeringschef, fabrikschef, Supply Chain Director och Operations Director.

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 44 009

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, +46 222 440 00, www.systemair.com

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 49 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Bolaget omsatte 6,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2015/16 och har för närvarande cirka 5 000 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 12 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.