Systemair AB bokslutskommuniké 2015/16 - Tillbaka till organisk tillväxt

juni 9, 2016, 08:00
Regulatory information

Fjärde kvartalet, februari - april 2016

 • Nettoomsättningen ökade med 0,4 procent till 1 509 Mkr (1 502).
 • Den organiska tillväxten uppgick till 4,0 procent (8,0)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 62 Mkr (55).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 4,1 procent (3,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till 28 Mkr (29).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,53 kr (0,56).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -40 Mkr (-13).

Helåret, maj 2015 - april 2016

 • Nettoomsättningen ökade med 3,9 procent till 6 113 Mkr (5 882).
 • Den organiska tillväxten uppgick till 2,6 procent (3,3)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 344 Mkr (377).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 5,6 procent (6,4).
 • Resultat efter skatt minskade till 207 Mkr (310).
 • Resultat per aktie uppgick till 3,98 kr (5,96).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 169 Mkr (241).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 (2,00) kr per aktie.

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:
"Under det fjärde kvartalet uppgick den organiska tillväxten till 4 procent samtidigt som resultatet också förbättrades något jämfört med året innan. Det är en positiv avslutning på ett år som vi ändå inte är helt nöjda med. Vi har inlett ett omstruktureringsprogram där kostnaden kommer att uppgå till totalt cirka 45 Mkr. Den årliga kostnadsbesparingen för programmet i sin helhet uppskattas till 45 Mkr med full effekt inom två år. Därutöver pågår resultatförbättrande åtgärder inom en rad områden. Målet är tydligt, Systemair ska återkomma till en rörelsemarginal över 10 procent med fortsatt tillväxt."

En telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 CET den 9 juni 2016. Rapporten presenteras av Roland Kasper, CEO, samt Anders Ulff, CFO. För att delta i telefonkonferensen ring +46 (0)8 5052 0110 och uppge kod 958997 några minuter före start. Presentationen publiceras på www.systemair.com

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, +46 222-440 13, + 46 73 094 40 13
Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i denna delårsrapport är sådan som Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 9 juni 2016 kl 08.00.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 49 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Bolaget omsatte 6,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2015/16 och har för närvarande cirka 4 900 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 12 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.