Systemair AB delårsrapport Q1 2016/17 - Bra tillväxt och förbättrat resultat

augusti 25, 2016, 13:00
Regulatory information

Första kvartalet, maj - juli 2016

  • Nettoomsättningen ökade med 5,3 procent till 1 646 Mkr (1 563).
  • Den organiska tillväxten uppgick till 7,4 procent (4,0).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 133 Mkr (117).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 8,1 procent (7,5).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 135 Mkr (111).
  • Resultat efter skatt uppgick till 100 Mkr (81).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,91 kr (1,55).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 114 Mkr (49).

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:
"Under det första kvartalet uppgick den organiska tillväxten till drygt 7 procent samtidigt som resultatet förbättrades jämfört med året innan. Omstruktureringsprogrammet som lanserades under slutet av förra kvartalet har påbörjats. Den årliga kostnadsbesparingen för programmet i sin helhet uppskattas till 45 Mkr med full effekt inom två år. Parallellt pågår resultatförbättrande åtgärder inom produktion, inköp, försäljning och logistik. Målet är tydligt, Systemair ska återkomma till en rörelsemarginal över 10 procent med fortsatt tillväxt." 

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 440 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB själv valt att offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om värdepappershandel och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument. Informationen publicerades kl. 13:00 (CET) den 25 augusti 2016.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 49 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Bolaget omsatte 6,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2015/16 och har för närvarande cirka 4 800 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 12 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.