Systemair AB delårsrapport Q2 2016/17 - Fortsatt god trend

november 24, 2016, 08:00
Regulatory information

Andra kvartalet, augusti - oktober 2016

 • Nettoomsättningen ökade med 8,9 procent till 1 769 Mkr (1 624).
 • Den organiska tillväxten uppgick till 4,8 procent (3,6).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 153 Mkr (134).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 8,7 procent (8,3).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 156 Mkr (119).
 • Resultat efter skatt uppgick till 115 Mkr (86).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,22 kr (1,65).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 167 Mkr (122).

Första halvåret, maj - oktober 2016

 • Nettoomsättningen ökade med 7,1 procent till 3 415 Mkr (3 188).
 • Den organiska tillväxten uppgick till 6,1 procent (3,8).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 286 Mkr (252).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 8,4 procent (7,9).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 292 Mkr (230).
 • Resultat efter skatt uppgick till 215 Mkr (166).
 • Resultat per aktie uppgick till 4,13 kr (3,20).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 281 Mkr (171).

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:
"Under det andra kvartalet uppgick den organiska tillväxten till 4,8 procent samtidigt som resultatet fortsatt förbättrades jämfört med året innan. Omstruktureringsprogrammet som lanserades i juni pågår och effekterna börjar att synas. Den årliga kostnadsbesparingen för programmet i sin helhet uppskattas till 45 Mkr med full effekt inom två år. För kvartalet uppgår det justerade rörelseresultatet till 162,4 Mkr och rörelsemarginalen till 9,2 procent (8,3)." 

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 440 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB själv valt att offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om värdepappershandel och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument. Informationen publicerades kl. 08:00 (CET) den 24 november 2016.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 49 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 6,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2015/16 och har för närvarande cirka 5 000 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 12 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.