Systemair AB delårsrapport Q3 2015/16 - Ljummet klimat

mars 3, 2016, 08:00
Regulatory information

Tredje kvartalet, november 2015 - januari 2016

  • Nettoomsättningen minskade med 1 procent till 1 416 Mkr (1 432).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 30 Mkr (54).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 2,1 procent (3,8).
  • Resultat efter skatt minskade till 13 Mkr (44).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,25 kr (0,84).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38 Mkr (77).

Nio månader, maj 2015 - januari 2016

  • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 4 604 Mkr (4 380).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 282 Mkr (322).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 6,1 procent (7,3).
  • Resultat efter skatt minskade till 179 Mkr (281).
  • Resultat per aktie uppgick till 3,45 kr (5,39).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 209 Mkr (254).

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:
"Tredje kvartalet präglades av svag utveckling på flera marknader. Försäljningen minskade med 1 procent organiskt men orderingången har stärkts med ett antal större projekt. Vi arbetar intensivt med lansering av nya produkter inom ett flertal applikationer för att säkerställa framtida tillväxt. Minskade volymer påverkar lönsamheten. Rörelsemarginalen uppgick till 2,1 procent att jämföra med 3,8 procent samma kvartal föregående år. Ett antal effektiviseringsaktiviteter och omstruktureringsprojekt har initierats, bland annat hos Menerga i Tyskland med en årlig besparing om 12 Mkr till en engångskostnad om 10 Mkr."

En telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 CET den 3 mars 2016. Rapporten presenteras av Roland Kasper, CEO, samt Anders Ulff, CFO. För att delta i telefonkonferensen ring +46 (0)8 5052 0110 och uppge kod 957791 några minuter före start. Presentationen publiceras på www.systemair.com

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13
Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i denna delårsrapport är sådan som Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 3 mars 2016 kl 08.00.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 47 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 5,9 miljarder kronor räkenskapsåret 2014/15 och har för närvarande cirka 4 700 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.