Systemair får stor order till universitetssjukhus i Turkiet

februari 26, 2016, 08:00
Regulatory information

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har fått en order på 550 luftbehandlingsaggregat till universitetssjukhuset i Ankara, Turkiet. Ordervärdet beräknas till ca 5,2 miljoner euro.

Systemair har valts ut som leverantör av luftbehandlingsaggregat till "Bilkent Integrated Healthcare Campus" som är det största universitetssjukhuset i Europa och ett av de största sjukhusen i världen. Sjukhuset omfattar över 100 operationssalar och förväntas behandla cirka 35 000 patienter per dag och har cirka 8 000 anställda. Projektet omfattar även en ny kontorsbyggnad för det turkiska hälsoministeriet.

Systemair levererar fler än 550 luftbehandlingsaggregat, varav ca 250 är hygiencertifierade. Leveranser sker mellan april och oktober 2016.

"Den här ordern stärker vår ställning som ledande aggregattillverkare i Turkiet och bekräftar vår kunskap inom sjukhusventilation", säger Systemairs VD och koncernchef Roland Kasper.

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, +46 222 440 13, +46 73 94 40 13
Anders Ulff, CFO, +46 222 440 09, + 46 70 577 40 09
                                            
Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB själv valt att offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om värdepappershandel och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument. Informationen publicerades kl. 08:00 (CET) den 26 februari 2016.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 47 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 5,9 miljarder kronor räkenskapsåret 2014/15 och har för närvarande cirka 4 700 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.