Systemair förvärvar tysk tillverkare av högkvalitativa luftridåer

september 29, 2016, 13:00
Regulatory information

Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) förvärvar det tyska bolaget TTL Tür + Torluftschleier Lufttechnische Geräte GmbH, tillverkare av högkvalitativa kommersiella luftridåer.

TTL är beläget i Winterbach, väster om Stuttgart och omsätter cirka 4 miljoner euro. Systemair tar över 24 anställda samt den hyrda fabriks- och kontorsbyggnaden på 4 000 kvm utöver tillgångarna i bolaget.

"Vi ser stora möjligheter med företagets unika kunskap inom luftridålösningar och marknadsnärvaro. Förvärvet ger oss en stärkt position i Tyskland och möjligheter till synergier inom distribution, produktutveckling och tillverkning", säger Systemairs VD och koncernchef Roland Kasper.

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 44 009

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, +46 222 440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB själv valt att offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om värdepappershandel och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument. Informationen publicerades kl. 13:00 (CET) den 29 september 2016.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 49 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Bolaget omsatte 6,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2015/16 och har för närvarande cirka 4 800 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 12 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.