Systemairs rapport för det första kvartalet 2016/17 presenteras den 25 augusti

augusti 18, 2016, 09:15
Regulatory information

Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) rapport för det första kvartalet 2016/17 kommer att offentliggöras kl 13:00 CET den 25 augusti 2016.

Rapporten presenteras av Roland Kasper, CEO i samband med Systemairs årsstämma torsdagen den 25 augusti 2016 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg. Information angående deltagande i årsstämman hittar ni på https://www.systemair.com/sv/Investerare-och-media/

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 44 009

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 49 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Bolaget omsatte 6,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2015/16 och har för närvarande cirka 4 900 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.