Lösen av köpoptionsprogram

juni 16, 2017, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 16 juni 2017

Systemair ABs huvudägare Färna Invest AB, som kontrolleras av Gerald Engström, styrelseordförande i Systemair, ställde under 2014 ut 520 000 köpoptioner avseende Systemair-aktier till ledande befattningshavare i Systemair.

Lösen har nu begärts avseende samtliga 520 000 köpoptioner. Färna Invest AB har i samband därmed erbjudit sig att tillhandahålla kontantlös lösen och kontantlösen av köpoptioner. I syfte att finansiera den delvisa kontantlösa lösen och kontantlösen av köpoptioner som programdeltagare begärt, har Färna Invest AB sålt 390 750 Systemair-aktier till vissa institutionella investerare.

Någon utspädningseffekt eller kostnad uppkommer inte för Systemair i anledning av lösen av köpoptionerna.

För mer information kontakta:
Gerald Engström, Styrelseordförande, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Anders Ulff, CFO, +46 222 44 009, + 46 70 577 40 09 

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, +46 222 440 00, www.systemair.com

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika.  Bolaget omsatte 6,9 miljarder kronor räkenskapsåret 2016/17 och har för närvarande cirka 5 200 anställda Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat.  Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga.  Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.  Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.