Systemair AB bokslutskommuniké 2016/17 - Ett år i rätt riktning

juni 8, 2017, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 8 juni 2017

Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) bokslutskommuniké 2016/17 offentliggörs kl. 08:00 CET den 8 juni 2017.

Fjärde kvartalet, februari 2017 - april 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 14,9 procent till 1 733 Mkr (1 509).
 • Den organiska tillväxten uppgick till 6,8 procent (4,0).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 48 Mkr (62). Rörelseresultat justerat för omstruktureringsprogrammet uppgick till 67 Mkr.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 2,8 procent (4,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till 29 Mkr (28).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,55 kr (0,53).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -26 Mkr (-40).

Helåret, maj 2016 - april 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 12,3 procent till 6 864 Mkr (6 113).
 • Den organiska tillväxten uppgick till 7,7 procent (2,6).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 439 Mkr (344). Rörelseresultat justerat för omstruktureringsprogrammet uppgick till 484 Mkr.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 6,4 procent (5,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 294 Mkr (207).
 • Resultat per aktie uppgick till 5,66 kr (3,98).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 464 Mkr (169).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 (2,00) kr per aktie.

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:
"Under det fjärde kvartalet uppgick tillväxten till 14,9 procent varav 6,8 procent organiskt. För helåret uppgick tillväxten till 12,3 procent varav den organiska tillväxten till 7,7 procent. Beaktat det avvaktande läget på många marknader får det anses som en god utveckling. Rörelseresultatet för kvartalet kom in under förväntan vilket delvis förklaras av en rad engångsposter. För kvartalet uppgår det justerade rörelseresultatet till 67 Mkr jämfört med 62 Mkr samma kvartal föregående år. Omstruktureringskostnaderna för kvartalet uppgick till 19 Mkr. Justerat rörelseresultat för helåret uppgick till 484 Mkr jämfört med 354 Mkr året innan."

En telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 CET den 8 juni 2017. Rapporten presenteras av Roland Kasper, CEO, samt Anders Ulff, CFO.

För att delta i telefonkonferensen:
Ring +46 (0)8 5052 0110 och uppge kod 962104 några minuter före start.
Presentationen publiceras på www.systemair.com

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 44 009
Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika.  Bolaget omsatte 6,9 miljarder kronor räkenskapsåret 2016/17 och har för närvarande cirka 5 200 anställda Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat.  Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga.  Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.  Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.