Systemair AB delårsrapport Q1 2017/18 - Fortsatt bra tillväxt

augusti 24, 2017, 13:00
Regulatory information

Pressmeddelande 24 augusti 2017

Första kvartalet, maj - juli 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 11,6 procent till 1 837 Mkr (1 646).
  • Den organiska tillväxten uppgick till 4,2 procent (7,4).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 133 Mkr (133).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 7,2 procent (8,1).
  • Resultat efter skatt uppgick till 76 Mkr (100).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,45 kr (1,91).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 74 Mkr (114).

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:
"Under det första kvartalet uppgick tillväxten till 11,6 procent, varav 4,2 procent organiskt. Flera regioner visade bra tillväxt, i synnerhet Östeuropa, med Ryssland i spetsen, och Norden. Bruttomarginalen uppgick till 33,0 procent vilket var lägre än förväntat. I Sverige, Frankrike och Danmark har vissa produktionsstörningar förekommit till följd av uppstart av nya maskiner och omfattande nyrekryteringar. Vidare har produktmixen påverkat bruttomarginalen i negativ riktning. Arbetet med att bygga en plattform för mer lönsam tillväxt i framtiden fortgår genom resultatförbättrande åtgärder inom produktion, inköp, försäljning och logistik."

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 440 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB själv valt att offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades kl. 13:00 (CET) den 24 augusti 2017.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika.  Bolaget omsatte 6,9 miljarder kronor räkenskapsåret 2016/17 och har för närvarande cirka 5 200 anställda Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat.  Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent.
Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga.  Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.  Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.