Systemair AB delårsrapport Q2 2017/18 - Stabil organisk tillväxt

december 7, 2017, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 7 december 2017 

Andra kvartalet, augusti - oktober 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 5,3 procent till 1 864 Mkr (1 769).
  • Den organiska tillväxten uppgick till 4,2 procent (4,8).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 144 Mkr (153).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 7,7 procent (8,7).
  • Resultat efter skatt uppgick till 101 Mkr (115).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,95 kr (2,22).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 100 Mkr (167).

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:
"Under det andra kvartalet uppgick den organiska tillväxten till 4,2 procent. Flera regioner visade bra tillväxt, i synnerhet Östeuropa med Ryssland i spetsen och Nordamerika. Marginalerna har påverkats av höjda råmaterialpriser samt lägre volymer vid några av koncernens fabriker. Prishöjningar pågår för att kompensera för
råmaterialpriserna samtidigt som vi ser en fortsatt stark marknad och många intressanta projekt." 

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 440 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB själv valt att offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen publicerades kl. 08:00 (CET) den 7 december 2017.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika.  Bolaget omsatte 6,9 miljarder kronor räkenskapsåret 2016/17 och har för närvarande cirka 5 200 anställda Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat.  Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga.  Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.  Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.