Systemair förvärvar österrikisk tillverkare av ventilationsaggregat

april 25, 2017, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande den 25 april 2017

Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har förvärvat det österrikiska företaget FRIVENT Luft- & Wärmetechnik GmbH, en tillverkare av ventilationsaggregat av hög kvalitet.

Frivent ligger i St. Johann i Tyrolen, Österrike. Företaget säljer produkter för kommersiellt och industriellt bruk för cirka 7 miljoner euro i Österrike, Tyskland, Tjeckien och Ryssland. Företaget tillverkar ventilationsaggregat, system för värmeåtervinning och takmonterade aggregat för nischapplikationer.

"Vi ser stora möjligheter med företagets unika kunskap inom specialområden och deras marknadsnärvaro. Det här förvärvet ger oss en stärkt position i regionen och möjlighet att koordinera våra aktiviteter i Österrike", säger Systemairs CEO Roland Kasper.

För mer information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 44 009

Systemair AB, SE-739 30 Skinnskatteberg, Sweden, +46 222 440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB själv valt att offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om värdepappershandel och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument. Informationen publicerades kl. 08.00 (CET) den 25 april 2017.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 49 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika.  Bolaget omsatte 6,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2015/16 och har för närvarande cirka 5 000 anställda Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat.  Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 12 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating.  Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.  Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.