Systemair håller årsstämma den 24 augusti 2017

juli 27, 2017, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 27 juli 2017

Systemair AB (publ) (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR), med brutet räkenskapsår 1 maj - 30 april, håller årsstämma torsdagen den 24 augusti 2017 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Kallelsen till årsstämman, med förslag till dagordning och styrelsens förslag till beslut, bifogas i sin helhet till detta pressmeddelande och publiceras på bolagets webbplats www.systemair.com. På webbplatsen finns också fullmaktsformulär och möjlighet att anmäla sig för deltagande i årsstämman. Kallelsen publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri torsdagen den 27 juli 2017.

Visning av nybyggda Teknikcenter, för dem som så önskar, äger rum i anslutning till stämman med samling kl. 13.00 vid Systemairs Expo, i Skinnskatteberg.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carina Andersson, Gerald Engström, Svein Nilsen, Patrik Nolåker och nyval av Hans Peter Fuchs. Till styrelsens ordförande förslås omval av Gerald Engström. Per-Erik Sandlund, som varit styrelseledamot sedan 2015 har avböjt omval vid årsstämman.

Hans Peter Fuchs är född 1961 och har en examen i nationalekonomi från Johannes Gutenberg universitetet i Mainz. Hans Peter är sedan 2008 CFO för ebm-papst Group och har tidigare haft ledande befattningar inom bl a Atmel, en tillverkare av halvledare.

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, styrelseordförande, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Roland Kasper, CEO, +46 222-440 13, + 46 73 094 40 13
Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB själv valt att offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om värdepappershandel och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 27 juli 2017 kl 08.00.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika.  Bolaget omsatte 6,9 miljarder kronor räkenskapsåret 2016/17 och har för närvarande cirka 5 200 anställda Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat.  Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent. Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga.  Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.  Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.