Systemairs rapport för det fjärde kvartalet presenteras den 8 juni

maj 30, 2017, 13:43

Pressmeddelande 30 maj 2017

Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) delårsrapport Q4 för räkenskapsåret 2016/17 kommer att offentliggöras kl 08:00 CET den 8 juni 2017.

En telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 CET den 8 juni 2017. Rapporten presenteras av Roland Kasper, CEO, samt Anders Ulff, CFO.

För att delta i telefonkonferensen:
Ring +46 (0)8 5052 0110 och uppge kod 962104 några minuter före start.
Presentationen publiceras på www.systemair.com

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 44 009

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 49 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika.  Bolaget omsatte 6,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2015/16 och har för närvarande cirka 5 000 anställda Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat.  Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 12 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating.  Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.  Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.