Systemairs rapport för det första kvartalet presenteras den 24 augusti

augusti 17, 2017, 13:00

Pressmeddelande 17 augusti 2017

Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) delårsrapport Q1 för räkenskapsåret 2017/18 kommer att offentliggöras kl 13:00 CET den 24 augusti 2017.

En telefonkonferens arrangeras kl. 13:30 CET den 24 augusti 2017. Rapporten presenteras av Roland Kasper, CEO, samt Anders Ulff, CFO.

För att delta i telefonkonferensen:
Ring +46 (0)8 5052 0337 och uppge kod 962658 några minuter före start.
Presentationen publiceras på www.systemair.com

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 44 009

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika.  Bolaget omsatte 6,9 miljarder kronor räkenskapsåret 2016/17 och har för närvarande cirka 5 200 anställda Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat.  Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent. 
Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga.  Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.  Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.