Systemair AB delårsrapport Q1 2018/19 - En god start på året

augusti 30, 2018, 13:00
Regulatory information

Pressmeddelande 30 augusti 2018

Första kvartalet, maj - juli 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 9,6 procent till 2 013 Mkr (1 837).
  • Den organiska tillväxten uppgick till 5,4 procent (4,2).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 145 Mkr (133).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 7,2 procent (7,2).
  • Resultat efter skatt uppgick till 72 Mkr (76).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,38 kr (1,45).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 75 Mkr (74).

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:
"Under det första kvartalet var tillväxten bra och uppgick till 9,6 procent, varav 5,4 procent organiskt. Tillväxten var särskilt postitiv i regionerna Väst- och Östeuropa men även i Norden är efterfrågan fortsatt god. Bruttomarginalen var lägre än samma period förra året och har påverkats av den större projektorder som vinstavräknades under fjärde kvartalet. Slutlevererans av ordern har skett under första kvartalet. Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 145 Mkr jämfört med 133 Mkr samma kvartal föregående år."

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 440 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 13:00 (CET) den 30 augusti 2018.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika.  Bolaget omsatte 7,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2017/18 och har för närvarande cirka 5 500 anställda Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat.  Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 9 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga.  Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.  Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.