Systemair förvärvar kanadensisk tillverkare av ventilationsaggregat för bostäder

augusti 24, 2018, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande den 24 augusti 2018

Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har förvärvat det kanadensiska företaget 
Greentek som är en division inom Imperial Manufacturing Group Inc. Greentek är en betydande tillverkare av bostadsventilationsaggregat av hög kvalitet för amerikansk och kanadensisk marknad.

Greentek ligger i Moncton cirka fem mil från Systemairs produktionsanläggning i Bouctouche i New Brunswick provinsen. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer ventilationsaggregat med värmeåtervinning för bostäder för cirka 70 miljoner kronor. Tillträde är planerat till 4 september 2018.

"Vi ser stora möjligheter med företagets marknadsnärvaro och produktportfölj. Det här förvärvet ger oss en stärkt marknadsposition i Nordamerika och möjlighet att koordinera våra aktiviteter i Kanada. Förvärvet ger betydande synergier inom försäljning, distribution och tillverkning. Vi räknar med att omgående flytta produktionen till vår anläggning i Bouctouche", säger Systemairs CEO Roland Kasper.

För mer information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 44 009

Systemair AB, SE-739 30 Skinnskatteberg, Sweden, +46 222 440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 24 augusti 2018.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika.  Bolaget omsatte 7,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2017/18 och har för närvarande cirka 5 500 anställda Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat.  Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 9 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating.  Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.  Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.