Systemair förvärvar Koolair

september 26, 2018, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 26 september 2018

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har förvärvat det spanska bolaget Koolair. Koolair är en ledande tillverkare av luftdistributionsprodukter för den spanska marknaden. Exportmarknaderna bidrar med 50% av bolagets omsättning.

Koolair är specialiserat på tillverkning av luftdistributionsprodukter. Produktionen i Mostoles utanför Madrid är högautomatiserad. Företagets omsättning uppgår till 30 miljoner euro. Tillträde är planerat till 1 november 2018.

Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 20 miljoner euro. 

"Vi ser stora möjligheter med företagets nuvarande marknadsnärvaro och produktportfölj. Genom förvärvet får vi en starkare marknadsposition och goda synergier inom området för luftdistributionsprodukter på den europeiska marknaden.", säger Systemairs VD och koncernchef Roland Kasper.

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, +46 222 440 13, +46 73 094 40 13
Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika.  Bolaget omsatte 7,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2017/18 och har för närvarande cirka 5 500 anställda Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat.  Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 9 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga.  Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.  Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.