Systemairs rapport för det första kvartalet presenteras den 30 augusti

augusti 27, 2018, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 27 augusti 2018

Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) delårsrapport Q1 för räkenskapsåret 2018/19 kommer att offentliggöras kl. 13:00 CET den 30 augusti 2018.

En telefonkonferens arrangeras kl. 13:15 CET den 30 augusti 2018. Rapporten presenteras av Roland Kasper, CEO, samt Anders Ulff, CFO.

För att delta i telefonkonferensen:
Ring 020-20 43 73 alt. internationellt +44 (0) 203 009 57 10 och uppge kod 1889982 några minuter före start.

Presentationen publiceras på group.systemair.com

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 44 009

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika.  Bolaget omsatte 7,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2017/18 och har för närvarande cirka 5 500 anställda Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat.  Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 9 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga.  Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.  Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.