Systemair AB delårsrapport Q1 2019/20 – En bra början på året

augusti 29, 2019, 13:00
Regulatory information

Pressmeddelande 29 augusti 2019

Första kvartalet, maj – juli 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 12,0 procent till 2 254 Mkr (2 013).
  • Den organiska tillväxten uppgick till 4,1 procent (5,4).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 173 Mkr (145).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 7,7 procent (7,2).
  • Resultat efter skatt uppgick till 128 Mkr (72).
  • Resultat per aktie uppgick till 2,44 kr (1,39).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 169 Mkr (75).

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:
”Under det första kvartalet var tillväxten bra och uppgick till 12,0 procent, varav 4,1 procent organiskt. Tillväxten var särskilt positivt inom regionerna Östeuropa samt Nordamerika. I Mellanöstern och Asien ökade omsättningen med 9 procent organiskt. I Norden har vi sett en avmattning under kvartalet. Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 173 Mkr jämfört med 145 Mkr samma kvartal föregående år. Resultat efter skatt ökade med 78 procent till 128 Mkr jämfört med 72 Mkr året innan.”

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 440 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 13:00 (CET) den 29 augusti 2019.

 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Bolaget omsatte 8,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2018/19 och har cirka 6 000 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.