Systemair AB delårsrapport Q3 2018/19 - Fortsatt god tillväxt

mars 13, 2019, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 13 mars 2019 

Tredje kvartalet, november 2018 - januari 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 13,8 procent till 2 018 Mkr (1 773).
  • Den organiska tillväxten uppgick till 6,2 procent (4,0).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 80 Mkr (68).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 4,0 procent (3,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till 45 Mkr (42).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,86 kr (0,80).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 189 Mkr (67).

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:
"Under det tredje kvartalet uppgick tillväxten till 13,8 procent, varav 6,2 procent organiskt. De flesta regioner uppvisade god tillväxt, i synnerhet Östeuropa, Nordamerika och inom flera delar av Asien. Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 80 Mkr jämfört med 68 Mkr samma kvartal föregående år." 

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 440 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 13 mars 2019.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika.  Bolaget omsatte 7,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2017/18 och har för närvarande cirka 5 800 anställda Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat.  Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 9 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga.  Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.