Systemair Kapitalmarknadsdag

september 26, 2019, 14:00

Pressmeddelande 26 september 2019

Systemair (SYSR) håller idag en kapitalmarknadsdag i Skinnskatteberg. Temat är ”The strategy forward”. 

Under dagen får besökarna en chans att se den högmoderna produktionsprocessen av ventilations- och värmeprodukter i Skinnskatteberg, den största av koncernens 27 produktionsanläggningar.

Stora investeringar har gjorts under senare år i syfte att effektivisera produktionen och minska spillet i tillverkningen. Vidare får besökarna en visning av det nya Teknikcentrat där ett omfattande produktutvecklingsarbete sker och produkter testas och mäts i ljudlaboratoriet och klimatkammaren.

Systemairs Tekniska Direktör, Mats Sandór, kommer att presentera vikten av god ventilation och drivkrafterna inom branschen. Marknadsdirektör, Olle Glassel, berättar om Systemairs marknadsposition globalt och på den europeiska marknaden samt bolagets strategi för fortsatt organisk tillväxt.

Systemairs CFO, Anders Ulff, presenterar uppdaterade finansiella mål.

  • Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på minst 10% (12%) över en konjunkturcykel
  • Genomsnittlig rörelsemarginal på lägst 10% över en konjunkturcykel
  • Soliditeten ska överstiga 30%
  • Utdelning om cirka 40% (30%) av resultatet efter skatt

Dagen avslutas med att Roland Kasper sammanfattar strategin under de kommande åren och det fortsatta arbetet med att genomdriva lönsamhetsförbättringar samt kontinuerlig tillväxt.

”Under senare år har fokus legat på att förbättra lönsamheten. Flera omstruktureringar och investeringar har genomförts i syfte att nå synergier från tidigare förvärv och fortsätta växa. Vi är nu redo för att ta nästa steg i vår tillväxtresa med en rörelsemarginal på över 10%. Lönsamhetsmålet ska nås genom fortsatta effektivitetsåtgärder inom produktionsanläggningar och produktplattformar samt ökat lönsamhetsfokus”, säger koncernchef Roland Kasper.

”Systemair har konsekvent arbetat med hållbarhet inom produkter och produktionsanläggningar. Vi utvecklar hela tiden nya mer energieffektiva produkter som hjälper till att minska energianvändningen i samhället. Vi är med och gör skillnad”, fortsätter Roland Kasper.

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 440 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com


Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Bolaget omsatte 8,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2018/19 och har cirka 6 000 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.