Systemair AB delårsrapport Q2 2020/21

december 10, 2020, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 10 december 2020

Andra kvartalet, augusti – oktober 2020

  • Nettoomsättningen minskade med 11,1 procent till 2 207 Mkr (2 483).
  • Den organiska tillväxten uppgick till -3,8 procent (+6,0).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 214 Mkr (284) varav nedskrivning av goodwill uppgick till -11 Mkr.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 9,7 procent (11,4).
  • Resultat efter skatt uppgick till 141 Mkr (194).
  • Resultat per aktie uppgick till 2,70 kr (3,72).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 285 Mkr (297).

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:
”Vårt andra kvartal är normalt det säsongsmässigt starkaste för Systemair och vi är nöjda med resultatet beaktat att jämförelsesiffrorna var starka. Brutto-marginalen förbättrades i kvartalet till 35,9 procent (35,8) och rörelseresultatet uppgick till 214 Mkr (284) eller 9,7 procent. Under kvartalet genomfördes även en nedskrivning av goodwill om totalt 11 Mkr. Justerat för nedskrivningen uppgick rörelsemarginalen till 10,2 procent.” 

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 440 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 10 december 2020.

 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 8,9 miljarder kronor räkenskapsåret 2019/20 och har cirka 6 200 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 11 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 80-tal bolag.