Systemair AB delårsrapport Q3 2019/20

mars 11, 2020, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 11 mars 2020

Tredje kvartalet, november 2019 – januari 2020

  • Nettoomsättningen ökade med 6,4 procent till 2 147 Mkr (2 018).
  • Den organiska tillväxten uppgick till 1,8 procent (6,2).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 113 Mkr (80).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 5,2 procent (4,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till 64 Mkr (45).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,20 kr (0,85).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 288 Mkr (189).

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:

”Under det tredje kvartalet uppgick tillväxten till 6,4 procent, varav 1,8 procent organiskt. Trots en dämpad efterfrågan i delar av Europa samt en rekordvarm vinter, som inte gynnat försäljningen av värmeprodukter, fortsatte bruttomarginalen att förbättras jämfört med förra året. Även rörelse-resultatet förbättrades och uppgick till 113 Mkr eller 5,2 procent jämfört med 80 Mkr respektive 4,0 procent samma kvartal föregående år. Under de senaste 40 kvartalen har Systemair visat en organisk tillväxt under samtliga med ett undantag.” 

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 440 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 11 mars 2020.

 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 8,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2018/19 och har cirka 6 300 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.
Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 80-tal bolag.