Uppdatering om påverkan av coronaviruset

april 1, 2020, 13:00
Regulatory information

Pressmeddelande 1 april 2020


Försäljningen har så här långt under Systemairs fjärde kvartal varit enligt förväntan på de flesta marknader. Utsikterna för april och början av nästa räkenskapsår är svåra att uppskatta. Cirka 80% av koncernens försäljning är koncentrerad till Europa så utvecklingen inom den regionen är av störst betydelse för Systemair.

Under mars månad har åtgärderna till följd av coronavirusets effekter gradvis ökat på många håll i världen. De flesta produktionsenheterna inom gruppen fortsätter sin verksamhet, men restriktioner från myndigheter har inneburit att produktionen för tillfället är pausad i Malaysia, Indien, Italien, Frankrike, Spanien och Sydafrika i två till tre veckor. Fabrikerna i Italien och Frankrike fortsätter dock att leverera lagerförda produkter. Totalt berörs cirka 900 fabriksarbetare vid 8 fabriker. Resultateffekten har ännu inte analyserats.

Vid de svenska fabrikerna har 30 visstidsanställda varslats om uppsägning, cirka 340 kollektivanställda samt 140 tjänstemän kommer att gå ned till 60% arbetstid från och med 6 april. Personalbehovet utvärderas på veckobasis framöver.

I dagsläget är merparten av byggarbetsplatser runt om i Europa öppna, men byggtakten och personalnärvaro påverkas, framför allt i de länder som drabbats av beordrad nedstängning. Fler länder kan komma att införa strängare åtgärder och det ökar osäkerheten om byggprojekt kan fortgå enligt plan.

Utleveranser inom Europa kan försenas på grund av minskat utbud av lastbilsfrakter. Även försörjningen av komponenter börjar uppvisa brister till följd av stängda fabriker eller försenade frakter.

Systemair vidtar åtgärder som medför besparingar på både kort och lång sikt. Fokus kommer initialt att ligga på arbetstidsanpassningar, färre tillfälligt anställda samt generella kostnadsbesparingar. Systemair har en stark finansiell ställning och god likviditet.

Den fortsatta utvecklingen följs noga och Systemair anpassar åtgärder enligt lokala myndigheters råd och förordningar.

 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 8,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2018/19 och har cirka 6 300 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.
Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 80-tal bolag.