Systemair AB delårsrapport Q1 2021/22

augusti 26, 2021, 13:00
Regulatory information

Pressmeddelande 26 augusti 2021

Första kvartalet, maj – juli 2020

  • Nettoomsättningen ökade med 9,1 procent till 2 290 Mkr (2 100).
  • Den organiska tillväxten uppgick till 13,3 procent (-4,4).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 210 Mkr (182).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 9,2 procent (8,7).
  • Resultat efter skatt uppgick till 157 Mkr (82).
  • Resultat per aktie uppgick till 2,98 kr (1,57).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 159 Mkr (235).

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:

”Första kvartalet uppvisar fortsatt god tillväxt och marginalförbättring. Den organiska tillväxten uppgick till 13,3 procent (-4,4) och rörelsemarginalen uppgick till 9,2 procent (8,7). Vi har under kvartalet haft en stark orderingång jämfört med motsvarande period föregående år. Mot slutet av kvartalet har vi drabbats av komponentbrister som medfört att vissa leveranser försenats.”

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 13:00 (CET) den 26 augusti 2021.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 54 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 8,5 miljarder kronor räkenskapsåret 2020/21 och har cirka 6 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.