Systemair AB delårsrapport Q4 2020/21

juni 10, 2021, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 10 juni 2021

Fjärde kvartalet, februari – april 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 8,7 procent till 2 208 Mkr (2 031).
 • Den organiska tillväxten uppgick till 17,1 procent (-6,8).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 209 Mkr (94). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 173 Mkr (56) varav nedskrivningar av goodwill uppgick till -36 Mkr (-38).
 • Justerad rörelsemarginalen uppgick till 9,4 procent (4,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 116 Mkr (-2).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,22 kr (-0,02).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 229 Mkr (40).

Helåret, maj 2020 – april 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 4,4 procent till 8 519 Mkr (8 915) till följd av Covid-19 pandemin men även valutaeffekter om -7,1 procent.
 • Den organiska tillväxten uppgick till 2,1 procent (1,2).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 723 Mkr (664). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 677 Mkr (626) varav nedskrivningar av goodwill uppgick till -46 Mkr (-38).
 • Justerad rörelsemarginal uppgick till 8,5 procent (7,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 411 Mkr (385).
 • Resultat per aktie uppgick till 7,81 kr (7,34).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 994 Mkr (844).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kr (-) per aktie.

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:

Det fjärde kvartalet visade på en stark organisk tillväxt om 17,1 procent och ett mer än fördubblat justerat resultat om 209 Mkr eller 9,4 procent rörelsemarginal. Samtliga geografiska regioner uppvisar återigen organisk tillväxt. En stärkt bruttomarginal till följd av den starka organiska tillväxten i kombination med lägre försäljnings- och administrationsomkostnader är de främsta anledningarna till resultatförbättringen.

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 10 juni 2021.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 54 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 8,5 miljarder kronor räkenskapsåret 2020/21 och har cirka 6 400 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.