Systemair AB (publ) genomför aktiesplit (4:1) och fastställer avstämningsdag

september 1, 2021, 13:00
Regulatory information

Pressmeddelande 1 september 2021

Vid årsstämman i Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) den 26 augusti 2021 beslutades om en uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit), varigenom varje befintlig aktie delas upp i fyra (4) aktier. Uppdelningen sker utan ändring av Systemairs aktiekapital och kommer att medföra att aktiens kvotvärde ändras från 1,00 kronor per aktie till 0,25 kronor per aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för aktiespliten. Styrelse har i dag beslutat att avstämningsdag för aktiespliten ska vara den 7 september 2021.

Tidplan för aktiesplit:

3 september 2021        Sista dag för handel före aktiesplit.

6 september 2021        Första dag för handel efter aktiesplit.

7 september 2021        Avstämningsdag för aktiesplit.

Uppdelningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. Till följd av aktiespliten kommer Systemairs aktier byta ISIN-kod. Från och med den 6 september 2021 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0016609499.

Efter aktiespliten kommer det totala antalet aktier i Systemair att öka från 52 000 000 aktier till 208 000 000 aktier.

För ytterligare information kontakta:

Gerald Engström, styrelseordförande + 46 70 519 00 01
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2021 kl. 13.00.

Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 54 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 8,5 miljarder kronor räkenskapsåret 2020/21 och har idag cirka 6 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.